NEET IDEA – skaitmeninės kartos atstovų, niekur nesimokančių ir niekur nedirbančių (NEET), skatinimas siekti išsilavinimo, mokytis ir įsidarbinti.

Pagrindinis puslapis

Welcome to the NEET IDEA project. What has the NEET IDEA project
achieved? NEET IDEA supports digital native NEET’s to reintegrate into
mainstream education, training, and employment. This project targets
young adults between the ages of 20-34 who are on the margins of
mainstream society – these young people are often classed as NEETs i.e.
Not in Employment, Education or Employment.


The NEET IDEA project provided learners with the opportunity to up-skill on
the topic of digital and social media production. By working with educators,
the project promoted bespoke non-formal learning resources around digital
and social media production. By offering learning materials that appeal to
young digital natives, NEET IDEA encouraged participants to develop useful
skills, develop behaviours, and change attitudes towards re-entering
education, employment, or training in the future.

Apie projektą

During the NEET IDEA project, participants were exposed to researching, story-boarding, scripting, planning, designing, presenting, shooting, editing and producing short films. NEET IDEA opened many doors to learning for young people, due to the vast range of roles involved in media production. This project helped young people overcome their personal fears and barriers to educative resources. This encouragement was furthered by the ability for participants to accredit their learning, and increased their motivation to continue through an Open Badges Framework.

NEET IDEA focused on empowering young adult NEET’s with skills and attitudes that promote personal growth and fulfilment. This project promoted the building of self-confidence and self-esteem by working in team environments, being respected and respecting others. The NEET IDEA project gave young adults the opportunity to become part of a film crew by encouraging learners to make different types of short films, entitled “My Dream Job”. These productions varied between; comedy sketches, documentaries, mockumentaries, short films with a serious theme, etc. all produced from the comfort of their smartphones! These productions can be viewed on the NEET IDEA YouTube page:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8X5Dbog4mM_9pmbVGptVVxLnrpWmSTCD

NEET IDEA also worked to build an understanding of digital environments for adult educators, in order to enable and facilitate them in working with today’s young digital natives, who have technology embedded in their everyday routine. NEET IDEA acknowledged how important it is for different generations to unite and work together, in order to promote learning and employment among young people

Throughout the course of the NEET IDEA project, we trained adult educators to utilise and become familiar with a range of bespoke learning approaches to engage young adult NEET’s to build their confidence and competences. By exploring non-formal methods of education, educators pursued many methods of supporting young adults to re-engage in education and to take the first steps in planning careers in the digital and social media sectors. This project encouraged educators to learn and enact embedded-learning approaches to connect and engage with NEET’s, to support their reintegration into education, employment, or training.

jakob-owens-HuNenPCNG84-unsplash
Project Number:

2020-1-LT01-KA204-077837

Projekto partneriai

NEET IDEA została sfinansowana przy wsparciu programu Erasmus +. Projekt NEET IDEA rozpoczął się w październiku 2020 r. I potrwa do lipca 2022 r. NEET IDEA jest obecnie realizowany przez zespół siedmiu organizacji z Litwy, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Irlandii, Polski i Hiszpanii.

VšĮ Inovacijų biuras (Lietuva)

VšĮ Inovacijų biuras - projektą NEET IDEA koordinuojanti organizacija. Tai yra Lietuvoje įsikūrusi organizacija, kurios tikslas - sukurti palankią aplinką, skatinančią aktyvumą, kūrybiškumą, verslumą ir inovacijas. Ši organizacija siekia įgalinti jaunimą ir labai remia jaunimo verslumą. Jie supranta „mokymosi darant“ svarbą ir skatina jaunus žmones įgyti realios gyvenimo patirties atliekant praktiką ir savanorišką darbą. Organizacijos tikslas yra veikti kaip „gerų idėjų inkubatorius“, nes jos skatina ir motyvuoja novatorišką visuomenę.

Druzhestvo Znanie (Bulgarija)

„Druzhestvo Znanie” („Znanie“ asociacija) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1990 m. Sofijoje, Bulgarijoje. Jų misija yra suburti įvairių sričių ekspertus, kad būtų galima įgyvendinti ir organizuoti mokymus ir mokomąją medžiagą. Tai darydami jie siekia skatinti asmeninį tobulėjimą, profesinį mokymąsi ir švietimą per neformalaus švietimo veiklas. Asociacija „Znanie“ sutelkia dėmesį į visų amžiaus grupių žmonių švietimą ir mokymą, siekdama sukurti labiau įtraukiančią ir tobulesnę visuomenę.

AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi (Čekija)

„AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi“ (AKLUB švietimo ir konsultavimo centras) tai organizacija, įkurta 1997 m. Čekijoje. AKLUB siūlo paslaugas, kuriose kuriamos švietimo ir integracijos programos bei produktai, skirti profesionalams, ekspertams, jaunimui, socialiai remtiniems žmonėms ir jų šeimoms. Ši organizacija reguliariai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kurie apima mokymąsi visą gyvenimą, švietimo praktiką, koučingą, e. mokymąsi, nuotolinį mokymą, konsultavimo metodus ir integracijos programas. AKLUB tiesiogiai įgyvendina asmeninio ir teorinio tobulėjimo derinį, kad pagerintų švietimo ir įtraukties kokybę.

The Rural Hub (Airija)

„Rural Hub“ yra asociacija Airijoje, įkurta 2012 m., teikianti specialias mokymo programas, siekiant padėti nepalankioje padėtyje esančių bendruomenių nariams. „Rural hub“ daugiausia dėmesio skiria socialinės įtraukties skatinimui ir sprendimų, kurie skatina migrantų bendruomenių ir marginalizuotų besimokančiųjų integraciją į pagrindinį švietimą, siūlymui. Be to, jie specializuojasi švietimo, el. Mokymosi, medijų kūrimo, plėtros, tyrimų ir bendruomenės plėtros srityse. „Rural hub“ siekia paremti didesnį bendruomenės įsitraukimą ir sustiprinti socialinę įtrauktį, sutelkiant dėmesį į augančias izoliuotas bendruomenes. „Rural Hub“ valdo Skaitmeninės medijos zoną (DMZ) Virdžinijoje, Airijoje, kur jaunimui, migrantams ir bendruomenėms organizuoja specialius skaitmeninės medijos turinio kūrimo mokymus. Vykdydama nacionalinius ir ES finansuojamus projektus, ši asociacija padėjo vietinėms jaunimo grupėms, migrantų bendruomenėms, vyresnio amžiaus žmonėms. „Rural hub“ teikia daugybę įvairių programų, skirtų padėti kitai kūrybingų žmonių kartai kurti ir palaikyti sėkmingą karjerą.

ARPIS Asociación Regional para la Inclusion Social (Ispanija)

„ARPIS Asociación Regional para la Inclusión Social“ (ARPIS regioninė socialinės įtraukties asociacija) yra Ispanijos organizacija, įsteigta 2018 m. Ši NVO sutelkia dėmesį į kliūčių, skatinančių socialinę įtrauktį, pašalinimą, visų pirma asmenims ir šeimoms iš socialiai remtinų grupių. Jų trys pagrindinės darbo sritys yra: švietimas, individuali pagalba ir kontaktų užmezgimas. Šiose srityse ARPIS sutelkia dėmesį į formaliojo ir neformaliojo švietimo išteklių teikimą visoms amžiaus grupėms, kad būtų galima integruoti visus visuomenės narius. Ši organizacija siūlo individualią, profesionalią ir savanorišką paramą, kad suvienytų skirtingos kilmės žmones ir padėtų labiau integruoti visuomenes.

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Lenkija)

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (INNEO mokymo ir tyrimų centras) yra Lenkijos organizacija. INNEO daugiausia dėmesio skiria socialinei ir ekonominei plėtrai, pasitelkdama mokslinių tyrimų, kompiuterinių paslaugų mokymo, lyderystės, darbo rinkos, projektų valdymo, medijų turinio kūrimo ir verslumo sritimi. Pagrindinis INNEO tikslas yra teikti mokymus ir tyrimus tiek vietos, tiek tarptautiniu lygiu. Ši organizacija kuria mokymosi medžiagą, mokymo kursus ir kuravimo sistemas, siekdama skatinti jaunuolių integraciją į darbo rinką, didindama jų kompetenciją ir kovodama su nedarbu. INNEO vertina kūrybiškus ir novatoriškus švietimo teikimo modelius, skatinančius mokymąsi ir galimybes darbo rinkoje.

callidus

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Kroatija)

„Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih“ („Callidus“ - suaugusiųjų švietimo institutas) yra institutas, kuriantis ir plėtojantis daugybę švietimo programų. Jų kompetencijos sritys yra valdymas, asmeninis tobulėjimas, rinkodara, pardavimai, turizmas, gastronomija, finansai, verslas, ekonomika ir statyba. „Callidus“ yra lyderiai, kurių specializacija yra tenkinti besimokančiųjų, darbuotojų ir bedarbių poreikius ir reikmes. Ši įstaiga teikia paramą, kuri motyvuoja besimokančiuosius ir skatina bedarbius integruotis į darbo rinką. „Callidus“ misija yra teikti novatoriškas švietimo programas ir projektus, skirtus spręsti švietimo ir užimtumo sektoriuose kylančias problemas.

Mokymosi medžiaga

The NEET IDEA project supported digital native NEETs back to mainstream education, training, and employment. The NEET IDEA project partners collaborated together throughout the term of the project to produce the following innovative learning materials:

Kvalifikacijos kėlimo programa

Kvalifikacijos tobulinimo programoje nagrinėjami skirtingi pedagogų ir pagalbinių darbuotojų vaidmenys įdiegiamojo mokymosi aplinkoje. Joje daugiausia dėmesio skiriama internetinių mokymosi aplinkų, kurios labai patinka NEET tikslinei grupei. Tiesioginių užsiėmimų metu daugiausia dėmesio skiriama edukatorių kompetencijos ir pasitikėjimo ugdymui, kad jie galėtų plėtoti skaitmeninės medijos projektus ir kurti trumpametražius filmus kartu su NEET jaunais suaugusiaisiais, savo bendruomenėje. Taip pat pabrėžiamos pagrindinės įsitraukimo strategijos, kurios gali būti naudojamos sunkiau įtraukiant šiuos besimokančiuosius. Ši programa užtikrina, kad suaugusiųjų švietėjai galės panaudoti internetinius mokymosi išteklius ir patogiai atlikti užduotis internete. Suaugusiųjų švietėjai bus tinkamai apmokyti taikyti mišrius intervencijos mokymosi modelius, kad suprastų mokymosi internetu naudą ir gerai žinotų riziką, susijusią su internetine aplinka. NEET IDEA kvalifikacijos kėlimo programa labai prisideda prie marginalizuotų grupių įtraukties ugdymo daugelyje švietimo įstaigų. 

Individualizuotų ir įdiegiamojo mokymosi išteklių rinkinys

To accompany the blended learning initiative of this project, educators need to fully understand basic and transversal skills based in a digital and media production environment. The resources presented in this compendium motivated NEET individuals to develop their critical thinking, research skills, and organisational skills and gain insight into the implementation of digital-learning environments. Young adult NEET’s were asked to develop short films, pertaining to the central theme of “My Dream Job”. Participants had the opportunity to have their productions shown to their counterparts in seven different EU countries. This approach helped learners to discover more about themselves and learn about other individuals from their productions. The resources offer templates for the different stages of pre-production, production, and post-production which aided in their filmmaking. Individuals used this opportunity to enhance their filmmaking skills whilst cleverly introducing and analysing the concept of employment. The activities in this toolkit supported adult educators to give a voice to young adult NEETs so that they could engage with career planning processes through the medium of filmmaking. The NEET IDEA project resources proposed a mindset that encourages participants to imagine a future where employment plays a major role in their lives. If you are interested in learning more about creating films, you can find these materials on the NEET IDEA MOOC. 

MOOC - atviras / internetinis / skaitmeninis švietimas - masinis atviras internetinis kursas

To continue the theme of technology, a MOOC (Massive Open Online Course) is available for this project, to provide access to the basic skills toolkit and the in-service training resources. Adult educators who use the MOOC are able to track the levels of achievement of learners they are supporting and the learners themselves have the opportunity to build a skills portfolio by collecting the Open Badges achieved in an online skills passport. This portal is designed to support interactive learning that can be accessed on a wide variety of devices. Chat rooms, forums and messaging tools are also available on the platform to support online interaction between individual users. This platform aims to attract and enable young adult NEETs and adult educators to access the NEET IDEA project resources with ease.

Sekite mus

Norėdami įsitraukti ir palaikyti mūsų projektą, stebėkite mus Facebook puslapyje:
https://www.facebook.com/NEETIDEAproject/

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

pl_PLPolish