NEET IDEA – skaitmeninės kartos atstovų, niekur nesimokančių ir niekur nedirbančių (NEET), skatinimas siekti išsilavinimo, mokytis ir įsidarbinti.

Pagrindinis puslapis

Sveiki atvykę į NEET IDEA projektą. Ko NEET IDEA siekiama? NEET IDEA leidžia skaitmeninės kartos NEET atstovams integruotis siekiant išsilavinimo ar įsidarbinant. Šis projektas orientuotas į jaunus suaugusiuosius nuo 20 iki 34 metų, kurie priklauso visuomenės marginalinėms grupėms – šie jaunuoliai yra dažnai priskiriami NEET (angl. Not in Education, Employment or Training; liet. nesiekiantys išsilavinimo ir niekur nedirbantys žmonės).

NEET IDEA projektas dalyviams suteikia galimybę įgyti naujų įgūdžių skaitmeninio marketingo ir socialinių tinklų kūrimo srityse. Bendradarbiaujant su suaugusiųjų švietėjais, projekto metu taip pat buvo sukurti individualizuoto neformaliojo mokymosi ištekliai, susiję su skaitmeniniu marketingu ir socialinių tinklų turinio kūrimu. Pasitelkiant mokomąją medžiagą, patrauklią skaitmeninės kartos jauniems žmonėms, NEET IDEA projektas skatina dalyvius ugdyti naudingus įgūdžius ir keisti požiūrį siekiant išsilavinimo ar įsidarbinant

Apie projektą

NEET IDEA projekto vykdymo laikotarpiu, dalyviai kurdami trumpus vaizdo įrašus buvo mokomi tyrimų, planavimo, scenarijaus rašymo, dizaino, prezentacijos, filmavimo, vaizdo įrašų redagavimo įgūdžių. NEET IDEA jauniems žmonėms atvėrė daug galimybių mokytis, nes suteikė galimybę save išbandyti daugybėje vaidmenų, susijusių su medijų kūrimų. Projekto rėmuose sukurti mokymosi ištekliai padėjo jauniems žmonės įveikti asmenines baimes ir kliūtis, susijusias su ateities planavimu. Siekiant skatinti dalyvaujančiųjų motyvaciją ir įsitraukimą į projektą, visi, besinaudojantieji skaitmeniniais mokymosi ištekliais yra apdovanojami skaitmeniniais ženkliukais, kurie taip pat leidžia sekti jų progresą.

NEET IDEA, sutelkė dėmesį į jaunų suaugusiųjų įgūdžių ir požiūrių formavimą, kuris skatina asmeninį augimą ir savęs atradimą. Projektas orientuotas į pasitikėjimo savimi, savigarbos ugdymą dirbant komandinėje aplinkoje, gerbiant save ir kitus. NEET IDEA projektas suteikė galimybę jauniems suaugusiems tapti filmavimo komandos dalimi, skatinant dalyvius kurti įvairaus žanro trumpametražius filmus, „Mano svajonių darbas“ tema. Kūrybos žanrai skyrėsi, buvo sukurtos: komedijos, dokumentika, drama ir t.t. Visas filmavimas vyko naudojant išmaniuosius telefonus! Sukurtus ir atrinktus geriausius filmus galite rasti NEET IDEA YouTube kanale:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8X5Dbog4mM_9pmbVGptVVxLnrpWmSTCD

NEET IDEA projektas taip pat išplėtė suaugusiųjų švietėjų supratimą apie skaitmeninę aplinką, siekiant išnaudoti ją dirbant su jaunais skaitmeninės kartos atstovais, kuriems technologijos sudaro svarbią dalį jų kasdieninio gyvenimo. NEET IDEA projektas supranta bendradarbiavimo ir vienybės svarbą tarp skirtingų kartų, siekiant skatinti jaunų žmonių mokymąsi ir užimtumą.

Viso NEET IDEA projekto metu mes mokėme suaugusiųjų švietėjus naudotis individualizuotais mokymosi metodais, kurie leido įtraukti NEET jaunus suaugusiuosius, kėlė jų pasitikėjimą savimi ir kompetencijas. Tyrinėdami neformalius švietimo metodus, suaugusiųjų švietėjai galėjo naudoti daugybę būdų, padedančių jauniems suaugusiesiems vėl siekti išsilavinimo ir žengti pirmuosius žingsnius planuojant karjerą skaitmenizacijos ir socialinių tinklų sferose. Šis projektas skatino edukatorius sužinoti apie mokymosi metodus ir pritaikyti juos, kad galėtų užmegzti ryšį su NEET, įtraukti juos, remti jų reintegraciją siekiant išsilavinimo, mokantis ar įsidarbinant.

jakob-owens-HuNenPCNG84-unsplash
Project Number:

2020-1-LT01-KA204-077837

Projekto partneriai

NEET IDEA finansuota remiant „Erasmus +“ programą. NEET IDEA projektas prasidėjo 2020 m. Spalio mėn. Ir tęsis iki 2022 m. Liepos. NEET IDEA šiuo metu vykdo septynių organizacijų komanda iš Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos Respublikos, Airijos, Lenkijos ir Ispanijos.

VšĮ Inovacijų biuras (Lietuva)

VšĮ Inovacijų biuras - projektą NEET IDEA koordinuojanti organizacija. Tai yra Lietuvoje įsikūrusi organizacija, kurios tikslas - sukurti palankią aplinką, skatinančią aktyvumą, kūrybiškumą, verslumą ir inovacijas. Ši organizacija siekia įgalinti jaunimą ir labai remia jaunimo verslumą. Jie supranta „mokymosi darant“ svarbą ir skatina jaunus žmones įgyti realios gyvenimo patirties atliekant praktiką ir savanorišką darbą. Organizacijos tikslas yra veikti kaip „gerų idėjų inkubatorius“, nes jos skatina ir motyvuoja novatorišką visuomenę.

Druzhestvo Znanie (Bulgarija)

„Druzhestvo Znanie” („Znanie“ asociacija) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1990 m. Sofijoje, Bulgarijoje. Jų misija yra suburti įvairių sričių ekspertus, kad būtų galima įgyvendinti ir organizuoti mokymus ir mokomąją medžiagą. Tai darydami jie siekia skatinti asmeninį tobulėjimą, profesinį mokymąsi ir švietimą per neformalaus švietimo veiklas. Asociacija „Znanie“ sutelkia dėmesį į visų amžiaus grupių žmonių švietimą ir mokymą, siekdama sukurti labiau įtraukiančią ir tobulesnę visuomenę

AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi (Čekija)

„AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi“ (AKLUB švietimo ir konsultavimo centras) tai organizacija, įkurta 1997 m. Čekijoje. AKLUB siūlo paslaugas, kuriose kuriamos švietimo ir integracijos programos bei produktai, skirti profesionalams, ekspertams, jaunimui, socialiai remtiniems žmonėms ir jų šeimoms. Ši organizacija reguliariai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kurie apima mokymąsi visą gyvenimą, švietimo praktiką, koučingą, e. mokymąsi, nuotolinį mokymą, konsultavimo metodus ir integracijos programas. AKLUB tiesiogiai įgyvendina asmeninio ir teorinio tobulėjimo derinį, kad pagerintų švietimo ir įtraukties kokybę.

The Rural Hub (Airija)

„Rural Hub“ yra asociacija Airijoje, įkurta 2012 m., teikianti specialias mokymo programas, siekiant padėti nepalankioje padėtyje esančių bendruomenių nariams. „Rural hub“ daugiausia dėmesio skiria socialinės įtraukties skatinimui ir sprendimų, kurie skatina migrantų bendruomenių ir marginalizuotų besimokančiųjų integraciją į pagrindinį švietimą, siūlymui. Be to, jie specializuojasi švietimo, el. Mokymosi, medijų kūrimo, plėtros, tyrimų ir bendruomenės plėtros srityse. „Rural hub“ siekia paremti didesnį bendruomenės įsitraukimą ir sustiprinti socialinę įtrauktį, sutelkiant dėmesį į augančias izoliuotas bendruomenes. „Rural Hub“ valdo Skaitmeninės medijos zoną (DMZ) Virdžinijoje, Airijoje, kur jaunimui, migrantams ir bendruomenėms organizuoja specialius skaitmeninės medijos turinio kūrimo mokymus. Vykdydama nacionalinius ir ES finansuojamus projektus, ši asociacija padėjo vietinėms jaunimo grupėms, migrantų bendruomenėms, vyresnio amžiaus žmonėms. „Rural hub“ teikia daugybę įvairių programų, skirtų padėti kitai kūrybingų žmonių kartai kurti ir palaikyti sėkmingą karjerą.

ARPIS Asociación Regional para la Inclusion Social (Ispanija)

„ARPIS Asociación Regional para la Inclusión Social“ (ARPIS regioninė socialinės įtraukties asociacija) yra Ispanijos organizacija, įsteigta 2018 m. Ši NVO sutelkia dėmesį į kliūčių, skatinančių socialinę įtrauktį, pašalinimą, visų pirma asmenims ir šeimoms iš socialiai remtinų grupių. Jų trys pagrindinės darbo sritys yra: švietimas, individuali pagalba ir kontaktų užmezgimas. Šiose srityse ARPIS sutelkia dėmesį į formaliojo ir neformaliojo švietimo išteklių teikimą visoms amžiaus grupėms, kad būtų galima integruoti visus visuomenės narius. Ši organizacija siūlo individualią, profesionalią ir savanorišką paramą, kad suvienytų skirtingos kilmės žmones ir padėtų labiau integruoti visuomenes.

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Lenkija)

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (INNEO mokymo ir tyrimų centras) yra Lenkijos organizacija. INNEO daugiausia dėmesio skiria socialinei ir ekonominei plėtrai, pasitelkdama mokslinių tyrimų, kompiuterinių paslaugų mokymo, lyderystės, darbo rinkos, projektų valdymo, medijų turinio kūrimo ir verslumo sritimi. Pagrindinis INNEO tikslas yra teikti mokymus ir tyrimus tiek vietos, tiek tarptautiniu lygiu. Ši organizacija kuria mokymosi medžiagą, mokymo kursus ir kuravimo sistemas, siekdama skatinti jaunuolių integraciją į darbo rinką, didindama jų kompetenciją ir kovodama su nedarbu. INNEO vertina kūrybiškus ir novatoriškus švietimo teikimo modelius, skatinančius mokymąsi ir galimybes darbo rinkoje.

callidus

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Kroatija)

„Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih“ („Callidus“ - suaugusiųjų švietimo institutas) yra institutas, kuriantis ir plėtojantis daugybę švietimo programų. Jų kompetencijos sritys yra valdymas, asmeninis tobulėjimas, rinkodara, pardavimai, turizmas, gastronomija, finansai, verslas, ekonomika ir statyba. „Callidus“ yra lyderiai, kurių specializacija yra tenkinti besimokančiųjų, darbuotojų ir bedarbių poreikius ir reikmes. Ši įstaiga teikia paramą, kuri motyvuoja besimokančiuosius ir skatina bedarbius integruotis į darbo rinką. „Callidus“ misija yra teikti novatoriškas švietimo programas ir projektus, skirtus spręsti švietimo ir užimtumo sektoriuose kylančias problemas.

Mokymosi medžiaga

NEET IDEA projektu buvo siekiama paskatinti skaitmeninės kartos jaunuolių NEET grįžimą prie švietimo, mokymosi ir užimtumo. Norėdami pasiekti šių tikslų, NEET IDEA projekto partneriai, viso projekto vykdymo laikotarpiu bendradarbiaudami, parengė šią novatorišką mokymosi medžiagą:

Kvalifikacijos kėlimo programa

Kvalifikacijos tobulinimo programoje nagrinėjami skirtingi pedagogų ir pagalbinių darbuotojų vaidmenys įdiegiamojo mokymosi aplinkoje. Joje daugiausia dėmesio skiriama internetinių mokymosi aplinkų, kurios labai patinka NEET tikslinei grupei. Tiesioginių užsiėmimų metu daugiausia dėmesio skiriama edukatorių kompetencijos ir pasitikėjimo ugdymui, kad jie galėtų plėtoti skaitmeninės medijos projektus ir kurti trumpametražius filmus kartu su NEET jaunais suaugusiaisiais, savo bendruomenėje. Taip pat pabrėžiamos pagrindinės įsitraukimo strategijos, kurios gali būti naudojamos sunkiau įtraukiant šiuos besimokančiuosius. Ši programa užtikrina, kad suaugusiųjų švietėjai galės panaudoti internetinius mokymosi išteklius ir patogiai atlikti užduotis internete. Suaugusiųjų švietėjai bus tinkamai apmokyti taikyti mišrius intervencijos mokymosi modelius, kad suprastų mokymosi internetu naudą ir gerai žinotų riziką, susijusią su internetine aplinka. NEET IDEA kvalifikacijos kėlimo programa labai prisideda prie marginalizuotų grupių įtraukties ugdymo daugelyje švietimo įstaigų. 

Individualizuotų ir įdiegiamojo mokymosi išteklių rinkinys

Siekdami prisidėti prie šio projekto mišraus mokymosi iniciatyvos, edukatoriai turi visapusiškai išmanyti pagrindinius ir tarpdisciplininius įgūdžius, susijusius su skaitmeninio marketingo ir medijų gamybos turinio kūrimo aplinka. Šiame sąvade pateikti ištekliai motyvavo NEET asmenis ugdyti kritinį mąstymą, tiriamuosius ir organizacinius įgūdžius bei įgyti įžvalgų apie skaitmeninio mokymosi aplinkos įgyvendinimą. Jaunų suaugusių NEET asmenų buvo paprašyta sukurti trumpametražius filmus, susijusius su pagrindine tema "Mano svajonių darbas". Dalyviai turėjo galimybę savo kūrinius parodyti kolegoms iš septynių skirtingų ES šalių. Šis metodas padėjo besimokantiesiems daugiau sužinoti apie save ir iš savo kūrinių sužinoti apie kitus asmenis. Šaltiniuose pateikti įvairių priešgamybos, gamybos ir postprodukcijos etapų šablonai, kurie padėjo jiems kurti filmus. Asmenys pasinaudojo šia galimybe ir patobulino savo filmų kūrimo įgūdžius, kartu sumaniai pristatydami ir analizuodami užimtumo koncepciją. Šis priemonių sąvadas padėjo suaugusiųjų švietėjams įgalinti jaunus NEET suaugusiuosius, kad jie galėtų įsitraukti į karjeros planavimo procesus pasitelkdami filmų kūrimą. NEET IDEA projekto ištekliuose pasiūlyta mąstysena, skatinanti dalyvius įsivaizduoti ateitį, kurioje užimtumas vaidina svarbų vaidmenį jų gyvenime. Jei norite daugiau sužinoti apie filmų kūrimą, šią medžiagą galite rasti NEET IDEA mokymosi platformoje. 

MOOC - atviras / internetinis / skaitmeninis švietimas - masinis atviras internetinis kursas

Norint tęsti technologijų temą, projekto rėmuose buvo sukurtas MOOC (angl. Massive Open Online Course; liet. atviras internetinis kursas), suteikiantis prieigą prie pagrindinių įgūdžių priemonių rinkinio ir kvalifikacijos kėlimo šaltinių. Suaugusiųjų švietėjai, kurie naudojasi MOOC, gali stebėti besimokančiųjų, kuriems jie teikia paramą, pasiekimų lygį, o patys besimokantieji turi galimybę susikurti įgūdžių aplanką, surinkdami įgūdžių portfolio su pasiekimų ženkliukais. Šis portalas yra skirtas palaikyti interaktyvų mokymąsi, kurį galima pasiekti naudojant įvairiausius įrenginius. Platformoje taip pat yra pokalbių kambariai, forumai ir žinučių siuntimo funkcijos, palaikančios vartotojų tarpusavio bendravimą. Šia platforma siekiama pritraukti ir suteikti galimybę NEET jauniems suaugusiesiems ir pedagogams lengvai naudotis NEET IDEA projekto ištekliais.

Sekite mus

Norėdami įsitraukti ir palaikyti mūsų projektą, stebėkite mus Facebook puslapyje:
https://www.facebook.com/NEETIDEAproject/

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

lt_LTLithuanian