NEET IDEA – Podrška NEET populaciji za povratak u redovno obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje

Naslovnica

Welcome to the NEET IDEA project. What has the NEET IDEA project
achieved? NEET IDEA supports digital native NEET’s to reintegrate into
mainstream education, training, and employment. This project targets
young adults between the ages of 20-34 who are on the margins of
mainstream society – these young people are often classed as NEETs i.e.
Not in Employment, Education or Employment.


The NEET IDEA project provided learners with the opportunity to up-skill on
the topic of digital and social media production. By working with educators,
the project promoted bespoke non-formal learning resources around digital
and social media production. By offering learning materials that appeal to
young digital natives, NEET IDEA encouraged participants to develop useful
skills, develop behaviours, and change attitudes towards re-entering
education, employment, or training in the future.

O projektu

During the NEET IDEA project, participants were exposed to researching, story-boarding, scripting, planning, designing, presenting, shooting, editing and producing short films. NEET IDEA opened many doors to learning for young people, due to the vast range of roles involved in media production. This project helped young people overcome their personal fears and barriers to educative resources. This encouragement was furthered by the ability for participants to accredit their learning, and increased their motivation to continue through an Open Badges Framework.

NEET IDEA focused on empowering young adult NEET’s with skills and attitudes that promote personal growth and fulfilment. This project promoted the building of self-confidence and self-esteem by working in team environments, being respected and respecting others. The NEET IDEA project gave young adults the opportunity to become part of a film crew by encouraging learners to make different types of short films, entitled “My Dream Job”. These productions varied between; comedy sketches, documentaries, mockumentaries, short films with a serious theme, etc. all produced from the comfort of their smartphones! These productions can be viewed on the NEET IDEA YouTube page:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8X5Dbog4mM_9pmbVGptVVxLnrpWmSTCD

NEET IDEA also worked to build an understanding of digital environments for adult educators, in order to enable and facilitate them in working with today’s young digital natives, who have technology embedded in their everyday routine. NEET IDEA acknowledged how important it is for different generations to unite and work together, in order to promote learning and employment among young people

Throughout the course of the NEET IDEA project, we trained adult educators to utilise and become familiar with a range of bespoke learning approaches to engage young adult NEET’s to build their confidence and competences. By exploring non-formal methods of education, educators pursued many methods of supporting young adults to re-engage in education and to take the first steps in planning careers in the digital and social media sectors. This project encouraged educators to learn and enact embedded-learning approaches to connect and engage with NEET’s, to support their reintegration into education, employment, or training.

jakob-owens-HuNenPCNG84-unsplash
Project Number:

2020-1-LT01-KA204-077837

Partneri

NEET IDEA financiran je uz potporu programa Erasmus +. Projekt NEET IDEA započeo je u listopadu 2020. i trajat će do srpnja 2022. NEET IDEA trenutno izvodi tim od sedam organizacija iz Litve, Bugarske, Hrvatske, Češke, Irske, Poljske i Španjolske.

VSI Inovaciju Biuras (Litva)

VSI Inovaciju Biurus (VSI ured za inovacije) koordinator je projekta NEET IDEA. Organizacija je to sa sjedištem u Litvi, a za cilj ima stvaranje poticajnog okruženja koje promiče aktivnost, kreativnost, poduzetništvo i inovacije. Ova organizacija želi osnažiti mlade ljude te snažno podržava njihovo poduzetništvo. Shvaćaju važnost ‘učenja kroz rad’ i potiču mlade na stjecanje stvarnog životnog iskustva kroz praksu i volonterski rad. Cilj VSI-a je djelovati kao "inkubator dobrih ideja" promovirajući i potičući inovativna društva.

Druzhestvo Znanie (Bugarska)

Druzhestvo Znanie (Udruga Znanie) nevladina je organizacija osnovana 1990. godine u Sofiji u Bugarskoj. Njihova je misija prikupiti znanja različitih stručnjaka kako bi se proveli i organizirali kvalitetni programi za obuku i obrazovanje. Također, cilj im je potaknuti osobni rast i razvoj, profesionalno usavršavanje i obrazovanje kroz neformalne obrazovne aktivnosti. Udruga Znanie usredotočena je na obrazovanje i osposobljavanje ljudi svih dobnih skupina kako bi prodonijeli stvaranju inkluzivnijeg društva.

AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi (Češka)

AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi (AKLUB Centar za obrazovanje i savjetovanje) organizacija je osnovana 1997. godine u Češkoj. AKLUB promovira usluge koje razvijaju obrazovne i integracijske programe i proizvode za profesionalce, stručnjake, mlade i obitelji u nepovoljnom društvenom položaju. Ova organizacija redovito sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima koji uključuju cjeloživotno učenje, obrazovne prakse, podučavanje, e-učenje, obrazovanje na daljinu, metode savjetovanja i programe integracije. AKLUB se u svome radu vodi osobnim i teorijskim razvojem kako bi poboljšao kvalitetu obrazovanja i razvoja inkluzivnog društva.

The Rural Hub (Irska)

Rural Hub irska je udruga osnovana 2012. godine. Udruga pruža posebne programe obuke kojima bi se podržali članovi ugroženih skupina društva. Rural Hub usredotočen je na poticanje socijalne uključenosti i nuđenje rješenja koja promiču integraciju migrantskih zajednica i marginaliziranih učenika u redovno obrazovanje. Uz to, specijalizirani su za obrazovanje općenito, e-učenje, produkciju medija te istraživanje i razvoj zajednice. Također, jedan od ciljeva Rural Huba jest podržati pojačanu socijalnu uključenost ugroženih i izoliranih skupina društva. Rural Hub vodi zonu digitalnih medija (DMZ) u Virginiji u Irskoj gdje mladima, migrantima i različitim grupama u zajednici pruža specijalni trening za proizvodnju digitalnih medija. Radeći na nacionalnim projektima i projektima koje financira EU, ova je udruga podržala lokalne skupine mladih, migrantske zajednice, starije odrasle osobe i pojedince koji ne sudjeluju u obrazovnim programima kako bi se ponovno povezali s redovnim sustavom obrazovanjem.

ARPIS Asociación Regional para la Inclusion Social (Španjolska)

ARPIS Asociación Regional para la Inclusión Social (ARPIS Regionalno udruženje za socijalno uključivanje) španjolska je organizacija osnovana 2018. godine. Ova nevladina organizacija usmjerena je na promicanje socijalne uključenosti, prvenstveno kod pojedinaca i obitelji iz socijalno ugroženih područja. Tri su temeljna područja njihova rada: obrazovanje, individualna podrška i umrežavanje. Kroz ta se područja ARPIS usredotočuje na pružanje formalnih i neformalnih obrazovnih resursa za sve uzraste unutar zajednice s ciljem njihove bolje integracije. Ova organizacija nudi individualnu, profesionalnu i volontersku potporu kako bi ujedinili ljude iz različitih sredina.

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Poljska)

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Centar za obuku i istraživanje INNEO) poljska je organizacija čiji je fokus na društvenom i ekonomskom razvoju. Njihova polja djelatnosti su istraživanja, osposobljavanja za računalne usluge, istraživanja tržišta rada, upravljanje projektima, medijske produkcije i poduzetništvo. Primarni cilj INNEO-a je pružanje usluga treninga i različitih istraživanja na lokalnoj i međunarodnoj razini. Ova organizacija izrađuje materijale za učenje, vodi tečajeve osposobljavanja i mentoriranja kako bi promovirali integraciju mladih na tržište rada. INNEO strastveno djeluje u izradi kreativnih i inovativnih modela obrazovanja kako bi svojim korisnicima omogućio kvalitetnije učenje i veće šanse za zapošljavanje.

callidus

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Hrvatska)

Callidus- Ustanova za obrazovanje odraslih institutcija je koja stvara i razvija brojne obrazovne programe. Njihova područja stručnosti su menadžment, osobni razvoj, marketing, prodaja, turizam, gastronomija, financije, poslovanje, ekonomija i graditeljstvo. Callidus je vodeći obrazovni inovator koji se specijalizirao za ispunjavanje potreba polaznika strukovnog obrazovanja, a pruža i stručno usavršavanje zaposlenih kao i obrazovanje nezaposlenih ljudi. Ova institucija svojim djelovanjem motivira učenike i potiče integraciju nezaposlenih na tržište rada. Misija Callidusa je pružiti inovativne obrazovne programe i projekte za rješavanje izazova koji postoje u sektorima obrazovanja i zapošljavanja.

Obrazovni materijali

The NEET IDEA project supported digital native NEETs back to mainstream education, training, and employment. The NEET IDEA project partners collaborated together throughout the term of the project to produce the following innovative learning materials:

Program stručnog usavršavanja

Program stručnog usavršavanj fokusirat će se na sveprisutnost internetskih okruženja za učenje koja uvelike privlače NEET skupinu. Predavanja koja će se odvijati „face to face“ usredotočena su na izgradnju kompetencija nastavnika kako bi mogli razvijati različite medijske projekte i kratke filmove surađujući s NEET skupinom. Također, naglasak je ovog programa na ključnim strategijama koje se mogu koristiti za bolji angažman spomenute skupine učenika. Program također osigurava korištenje mrežnih resursa za učenje. Edukatori za odrasle bit će prikladno osposobljeni za kombinirane modele učenja kako bi razumjeli prednosti internetskog učenja te bili potpuno svjesni rizika korištenja internetskog okruženja. Program stručnog usavršavanja NEET IDEA uvelike doprinosi razvoju inkluzivnosti marginaliziranih skupina u mnogim obrazovnim sredinama. 

Zbirka resursa temeljenih na upitnicima i kombiniranom učenju

To accompany the blended learning initiative of this project, educators need to fully understand basic and transversal skills based in a digital and media production environment. The resources presented in this compendium motivated NEET individuals to develop their critical thinking, research skills, and organisational skills and gain insight into the implementation of digital-learning environments. Young adult NEET’s were asked to develop short films, pertaining to the central theme of “My Dream Job”. Participants had the opportunity to have their productions shown to their counterparts in seven different EU countries. This approach helped learners to discover more about themselves and learn about other individuals from their productions. The resources offer templates for the different stages of pre-production, production, and post-production which aided in their filmmaking. Individuals used this opportunity to enhance their filmmaking skills whilst cleverly introducing and analysing the concept of employment. The activities in this toolkit supported adult educators to give a voice to young adult NEETs so that they could engage with career planning processes through the medium of filmmaking. The NEET IDEA project resources proposed a mindset that encourages participants to imagine a future where employment plays a major role in their lives. If you are interested in learning more about creating films, you can find these materials on the NEET IDEA MOOC. 

MOOC - otvoreno / mrežno / digitalno obrazovanje - masivni otvoreni internetski tečaj

To continue the theme of technology, a MOOC (Massive Open Online Course) is available for this project, to provide access to the basic skills toolkit and the in-service training resources. Adult educators who use the MOOC are able to track the levels of achievement of learners they are supporting and the learners themselves have the opportunity to build a skills portfolio by collecting the Open Badges achieved in an online skills passport. This portal is designed to support interactive learning that can be accessed on a wide variety of devices. Chat rooms, forums and messaging tools are also available on the platform to support online interaction between individual users. This platform aims to attract and enable young adult NEETs and adult educators to access the NEET IDEA project resources with ease.

Priključite se!

Kako biste se uključili i podržali naš projekt, pronađite i zapratite našu Facebook stranicu:
https://www.facebook.com/NEETIDEAproject/

Podrška Europske komisije za proizvodnju ove publikacije ne predstavlja odobrenje sadržaja koji odražava stavove autora te Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

hrCroatian