NEET IDEA – Подкрепа на младежи да се върнат в системите на образованието, обучението и заетостта.

Начало

Welcome to the NEET IDEA project. What has the NEET IDEA project
achieved? NEET IDEA supports digital native NEET’s to reintegrate into
mainstream education, training, and employment. This project targets
young adults between the ages of 20-34 who are on the margins of
mainstream society – these young people are often classed as NEETs i.e.
Not in Employment, Education or Employment.


The NEET IDEA project provided learners with the opportunity to up-skill on
the topic of digital and social media production. By working with educators,
the project promoted bespoke non-formal learning resources around digital
and social media production. By offering learning materials that appeal to
young digital natives, NEET IDEA encouraged participants to develop useful
skills, develop behaviours, and change attitudes towards re-entering
education, employment, or training in the future.

Относно

During the NEET IDEA project, participants were exposed to researching, story-boarding, scripting, planning, designing, presenting, shooting, editing and producing short films. NEET IDEA opened many doors to learning for young people, due to the vast range of roles involved in media production. This project helped young people overcome their personal fears and barriers to educative resources. This encouragement was furthered by the ability for participants to accredit their learning, and increased their motivation to continue through an Open Badges Framework.

NEET IDEA focused on empowering young adult NEET’s with skills and attitudes that promote personal growth and fulfilment. This project promoted the building of self-confidence and self-esteem by working in team environments, being respected and respecting others. The NEET IDEA project gave young adults the opportunity to become part of a film crew by encouraging learners to make different types of short films, entitled “My Dream Job”. These productions varied between; comedy sketches, documentaries, mockumentaries, short films with a serious theme, etc. all produced from the comfort of their smartphones! These productions can be viewed on the NEET IDEA YouTube page:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8X5Dbog4mM_9pmbVGptVVxLnrpWmSTCD

NEET IDEA also worked to build an understanding of digital environments for adult educators, in order to enable and facilitate them in working with today’s young digital natives, who have technology embedded in their everyday routine. NEET IDEA acknowledged how important it is for different generations to unite and work together, in order to promote learning and employment among young people

Throughout the course of the NEET IDEA project, we trained adult educators to utilise and become familiar with a range of bespoke learning approaches to engage young adult NEET’s to build their confidence and competences. By exploring non-formal methods of education, educators pursued many methods of supporting young adults to re-engage in education and to take the first steps in planning careers in the digital and social media sectors. This project encouraged educators to learn and enact embedded-learning approaches to connect and engage with NEET’s, to support their reintegration into education, employment, or training.

jakob-owens-HuNenPCNG84-unsplash
Project Number:

2020-1-LT01-KA204-077837

Партньори

NEET IDEA се финансира с подкрепата на програма Еразъм +. Проектът NEET IDEA стартира през октомври 2020 г. и ще продължи до юли 2022 г. В момента NEET IDEA се изпълнява от екип от седем организации от Литва, България, Хърватия, Чехия, Ирландия, Полша и Испания.

VSI Inovaciju Biuras (Литва)

VSI Inovaciju Biuras е координатор на проекта NEET IDEA. Организацията е базирана в Литва и основната й цел е да създава подкрепяща среда, която насърчава активност, креативност, предприемачество и иновации. Организацията е насочена към млади хора, и силно подкрепя предприемачеството. В основата е разбирането на важността на „учене чрез правене“, като младите хора са подкрепени да придобиват жизнен опит чрез практики и доброволческа работа. Една от целите на VSI е да работи като „инкубатор на добри идеи“ чрез промотиране и подкрепа на иновативни общества.

Дружество Знание (България)

Дружество Знание е неправителствена организация, създадена през 1990 г. в София, България. Мисията ни е, чрез обединението на различни експерти да организираме и провеждаме обучения, използвайки иновативни обучителни подходи и материали. Чрез неформално обучение подкрепяме личностното и професионално развитие. Дружество Знание е насочено към обучение и образование на хора от всички възраствои групи, с цел създаване на едно по-добро и включващо общество.

AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi (Чешка република)

AKLUB (Център за образование и консултиране) e организация, създадена през 1997 г в Чешката република. AKLUB предлага услуги, развиващи образователни и интегриращи програми и продукти за професионалисти, експерти, млади хора, и хора в неравностойно положение, както и на техните семейства. Организацията редовно се включва в национални и международни проекти, които се фокусират върху учене през целия живот, образователни практики, коучинг, е-обучение, дистанционно обучение, методи за консултиране, и програми за интеграция. AKLUB прилага разнообразие от програми за личностно развитие, и теоретични разработки, с цел подобряване на качеството на образованието и възможностите за включване.

The Rural Hub (Ирландия)

The Rural Hub е ирландска организация, основана през 2012, която предлага специфични обучителни програми с цел подкрепа на членовете на обществото в непривилигировано положение. The Rural Hub се фокусира върху окуражване на социалното включване и предлага решения, които поткрепят интеграцията на мигрантски общности и маргинализирани обучаеми в системата на образованието. Заедно с това, се специализират в образователни дейности, и-обучение, създаване на медийни продукти, разработки, проучвания, и развитие на общността. The Rural Hub е насочена към подкрепа и по-осезаемо включване чрез развитие на изолирани общности. Организацията управлява Digital Media Zone (DMS) във Вирджиния, Ирландия, където създава специални медийна продукция, насочена към обучение на младежи, мигранти и други групи от общността. Чрез работата си по национални и международни проекти, асоциацията подкрепя местни младежки групи, мигрантски общности, възрастни жители, и отделни лица, които да се включат отново в системата на образованието и обучението. The Rural Hub предоставя различни програми за подкрепа на следващото поколение от креативни хора за изграждане на успешна кариера.

ARPIS Asociación Regional para la Inclusion Social (Испания)

ARPIS Asociación Regional para la Inclusión Social (ARPIS Regional Association for Social Inclusion) е испанска организация, създадена през 2018 г. Фокусът е върху премахването на бариерите за насърчаване на социалното приобщаване, предимно за лица и семейства от социално слаби среди. Техните 3 основни области на работа са: Образование, индивидуална подкрепа и работа в мрежа. Чрез тези области ARPIS се фокусира върху предоставянето на формални и неформални образователни ресурси за всички възрасти в общността, за да интегрира всички членове на обществото. Тази организация предлага индивидуална, професионална и доброволческа подкрепа за обединяване на хора от различни среди и подкрепа за по-приобщаващи общества.

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Полша)

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Център за обучение и проучвания INNEO) е полска организация. INNEO се фокусира върху социалното и икономическо развитие чрез проучвания, обучения по компютърни технологии, лидерство, пазар на труда, проектен менджмънт, медийни продукти и предприемачество. Основната цел на INNEO е да предоставя обучения и да провежда проучвания на местно и международно ниво. Организацията създава обучителни материали, курсове и системи за менторинг с цел подпомагане на младите хора да се реинтегрират на пазара на труда чрез повишаване на компетентностите си. INNEO са силни привърженици на иновативни модели за предоставяне на подкрепящо обучение и възможности наосечни към пазара на труда.

callidus

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Хърватска)

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Институт за образование на възрастни) е институт, който създвава и развива различни образователни програми. Сферата им на дейност е основно: мениджмънт, личностно развитие, маркетинг, продажби, туризъм, гастрономия, финанси, бизнес, икономика, и строителство. Callidus са водеща иновативна образователна организация в удовлетворяването на нуждите и изискванията на обучаемите в ПОО, работодателите и безработните. Институтът предлага подкрепа, която мотивира обучаемите и окуражава безработните лица в тяхната интеграция на пазара на труда. Мисията на Callidus е да предлага иновативни образователни програми и проекти, с които да адресира предизвикателствата в сферите на образование и заетост.

Обучителни материали

The NEET IDEA project supported digital native NEETs back to mainstream education, training, and employment. The NEET IDEA project partners collaborated together throughout the term of the project to produce the following innovative learning materials:

Обучителна програма

Програмата за обучение изследва различните роли на преподаватели и подпомагащи служители по време на обучение в работна среда. Тя се фокусира върху широкото разпространение на онлайн средата за обучение, коята е силно предпочитана от целевата NEET група. Присъствените сесии се фокусират върху изграждането на компетентности и увереността на преподавателите, така че те да могат да разработват проекти за дигитални медии и късометражни филми съвместно с млади хора в тяхната общност. Проектът също така набляга на ключови стратегии за ангажиране. Тази програма гарантира, че преподавателите на възрастни имат способността да използват онлайн учебни ресурси и да се чувстват комфортно при изпълнението на онлайн задачи. Преподавателите ще бъдат обучени в смесени обучителни модели за интервенция, за да изследват ползите от онлайн обучението и да са напълно наясно с рисковете, свързани с онлайн средата. Програмата за обучение на NEET IDEA допринася значително за развитието на приобщаването на маргинализираните групи в много образователни среди. 

Сборник с обучителни ресурси, базирани на проучване на нуждите

To accompany the blended learning initiative of this project, educators need to fully understand basic and transversal skills based in a digital and media production environment. The resources presented in this compendium motivated NEET individuals to develop their critical thinking, research skills, and organisational skills and gain insight into the implementation of digital-learning environments. Young adult NEET’s were asked to develop short films, pertaining to the central theme of “My Dream Job”. Participants had the opportunity to have their productions shown to their counterparts in seven different EU countries. This approach helped learners to discover more about themselves and learn about other individuals from their productions. The resources offer templates for the different stages of pre-production, production, and post-production which aided in their filmmaking. Individuals used this opportunity to enhance their filmmaking skills whilst cleverly introducing and analysing the concept of employment. The activities in this toolkit supported adult educators to give a voice to young adult NEETs so that they could engage with career planning processes through the medium of filmmaking. The NEET IDEA project resources proposed a mindset that encourages participants to imagine a future where employment plays a major role in their lives. If you are interested in learning more about creating films, you can find these materials on the NEET IDEA MOOC. 

MOOC – Massive Open Online Course – Свободен/Онлайн/Дигитален курс

To continue the theme of technology, a MOOC (Massive Open Online Course) is available for this project, to provide access to the basic skills toolkit and the in-service training resources. Adult educators who use the MOOC are able to track the levels of achievement of learners they are supporting and the learners themselves have the opportunity to build a skills portfolio by collecting the Open Badges achieved in an online skills passport. This portal is designed to support interactive learning that can be accessed on a wide variety of devices. Chat rooms, forums and messaging tools are also available on the platform to support online interaction between individual users. This platform aims to attract and enable young adult NEETs and adult educators to access the NEET IDEA project resources with ease.

Включете се

За да се включите и да подкрепите проекта, моля, намерете ни и ни последвайте във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/NEETIDEAproject/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

bg_BGBulgarian