NEET IDEA – skaitmeninės kartos atstovų, niekur nesimokančių ir niekur nedirbančių (NEET), skatinimas siekti išsilavinimo, mokytis ir įsidarbinti.

Pagrindinis puslapis

Sveiki atvykę į NEET IDEA projektą. Ko projektu NEET IDEA siekiama? NEET IDEA leis skaitmeninės kartos NEET vėl integruotis siekiant išsilavinimo, mokantis ar įsidarbinant. Šis projektas orientuotas į jaunus suaugusiuosius nuo 20 iki 34 metų, kurie priklauso visuomenės marginalinėms grupėms – šie jaunuoliai yra dažnai priskiriami NEET (angl. Not in Education, Employment or Training; Liet. Nesiekiantys išsilavinimo, nedirbantys ar nesimokantys).

NEET IDEA projektas dalyviams suteiks galimybę įgyti naujų įgūdžių skaitmeninės ir socialinių tinklų kūrimo srityse. Bendradarbiaujant su suaugusiųjų švietėjais, projektas taip pat skatina individualizuotus neformaliojo mokymosi išteklius, susijusius su skaitmeninių ir socialinių tinklų turinio kūrimu. Siūlydama mokomąją medžiagą, patrauklią skaitmeninės kartos jauniems žmonėms, NEET IDEA projektas skatins dalyvius ugdyti naudingus įgūdžius, ugdyti elgesį ir keisti požiūrį siekiant išsilavinimo, įsidarbinant ar mokantis ateityje.

Apie projektą

NEET IDEA projekto vykdymo laikotarpiu, dalyviai kurdami trumpus vaizdo įrašus bus mokomi tyrimų, planavimo, scenarijaus rašymo, dizaino, prezentacijos, filmavimo, vaizdo įrašų redagavimo įgūdžių. NEET IDEA jauniems žmonėms atveria daug galimybių mokytis, nes įmanoma save išbandyti daugybėje vaidmenų, susijusių su medijų kūrimų. Projektas gali padėti jauniems žmonės įveikti asmenines baimes ir kliūtis, susijusias su mokymosi ištekliais. Siekiant skatinti dalyvaujančiųjų motyvaciją ir įsitraukimą į projektą, dalyviai bus apdovanojami skaitmeniniais ženkliukais, kurie taip pat leis sekti jų progresą.

 

NEET IDEA, sutelkia dėmesį į jaunų suaugusiųjų įgūdžių ir požiūrių įgalinimą, kas skatina asmeninį augimą ir savęs atradimą. Projektas yra orientuotas į pasitikėjimo savimi, savigarbos ugdymą dirbant komandinėje aplinkoje, gerbiant save ir kitus. NEET IDEA projektas suteikia galimybę jauniems suaugusiems tapti filmavimo komandos dalimi, skatinant dalyvius kurti įvairaus žanro trumpametražius filmus, „Mano svajonių darbas“ tema. Kūrybos žanrai gali skirtis; komedijos, dokumentika, pseudodokumentika, trumpas filmas rimta tema, t.t. Visas filmavimas vyktų naudojant išmaniuosius telefonus!

 

NEET IDEA projektas taip pat stengiasi plėsti suaugusiųjų švietėjų supratimą apie skaitmeninę aplinką, siekiant išnaudoti ją dirbant su jaunaiss skaitmeninės kartos atstovais, kuriems technologijos sudaro svarbią dalį jų kasdieninio gyvenimo. NEET IDEA projektas supranta bendradarbiavimo ir vienybės svarbą tarp skirtingų kartų, siekiant skatinti jaunų žmonių mokymąsi ir užimtumą.

Viso NEET IDEA projekto metu mes mokysime suaugusiųjų švietėjus susipažinti ir naudoti individualizuotais mokymosi metodais, kurie leis įtraukti NEET jaunus suaugusiuosius, keltų jų pasitikėjimą savimi ir kompetencijas. Tyrinėdami neformalius švietimo metodus, suaugusiųjų švietėjai gali naudoti daugybę būdų, padedančių dalyviams vėl siekti išsilavinimo ir žengti pirmuosius žingsnius planuojant karjerą skaitmenizacijos ir socialinių tinklų sferose. Šis projektas skatina edukatorius sužinoti apie mokymosi metodus ir pritaikyti juos, kad galėtų užmegzti ryšius su NEET, įtraukti juos, remti jų reintegraciją siekiant išsilavinimo, mokantis ar įsidarbinant.

jakob-owens-HuNenPCNG84-unsplash
Project Number:

2020-1-LT01-KA204-077837

Projekto partneriai

NEET IDEA finansuota remiant „Erasmus +“ programą. NEET IDEA projektas prasidėjo 2020 m. Spalio mėn. Ir tęsis iki 2022 m. Liepos. NEET IDEA šiuo metu vykdo septynių organizacijų komanda iš Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos Respublikos, Airijos, Lenkijos ir Ispanijos.

VšĮ Inovacijų biuras (Lietuva)

VšĮ Inovacijų biuras - projektą NEET IDEA koordinuojanti organizacija. Tai yra Lietuvoje įsikūrusi organizacija, kurios tikslas - sukurti palankią aplinką, skatinančią aktyvumą, kūrybiškumą, verslumą ir inovacijas. Ši organizacija siekia įgalinti jaunimą ir labai remia jaunimo verslumą. Jie supranta „mokymosi darant“ svarbą ir skatina jaunus žmones įgyti realios gyvenimo patirties atliekant praktiką ir savanorišką darbą. Organizacijos tikslas yra veikti kaip „gerų idėjų inkubatorius“, nes jos skatina ir motyvuoja novatorišką visuomenę.

Druzhestvo Znanie (Bulgarija)

„Druzhestvo Znanie” („Znanie“ asociacija) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1990 m. Sofijoje, Bulgarijoje. Jų misija yra suburti įvairių sričių ekspertus, kad būtų galima įgyvendinti ir organizuoti mokymus ir mokomąją medžiagą. Tai darydami jie siekia skatinti asmeninį tobulėjimą, profesinį mokymąsi ir švietimą per neformalaus švietimo veiklas. Asociacija „Znanie“ sutelkia dėmesį į visų amžiaus grupių žmonių švietimą ir mokymą, siekdama sukurti labiau įtraukiančią ir tobulesnę visuomenę

AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi (Čekija)

„AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi“ (AKLUB švietimo ir konsultavimo centras) tai organizacija, įkurta 1997 m. Čekijoje. AKLUB siūlo paslaugas, kuriose kuriamos švietimo ir integracijos programos bei produktai, skirti profesionalams, ekspertams, jaunimui, socialiai remtiniems žmonėms ir jų šeimoms. Ši organizacija reguliariai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kurie apima mokymąsi visą gyvenimą, švietimo praktiką, koučingą, e. mokymąsi, nuotolinį mokymą, konsultavimo metodus ir integracijos programas. AKLUB tiesiogiai įgyvendina asmeninio ir teorinio tobulėjimo derinį, kad pagerintų švietimo ir įtraukties kokybę.

The Rural Hub (Airija)

„Rural Hub“ yra asociacija Airijoje, įkurta 2012 m., teikianti specialias mokymo programas, siekiant padėti nepalankioje padėtyje esančių bendruomenių nariams. „Rural hub“ daugiausia dėmesio skiria socialinės įtraukties skatinimui ir sprendimų, kurie skatina migrantų bendruomenių ir marginalizuotų besimokančiųjų integraciją į pagrindinį švietimą, siūlymui. Be to, jie specializuojasi švietimo, el. Mokymosi, medijų kūrimo, plėtros, tyrimų ir bendruomenės plėtros srityse. „Rural hub“ siekia paremti didesnį bendruomenės įsitraukimą ir sustiprinti socialinę įtrauktį, sutelkiant dėmesį į augančias izoliuotas bendruomenes. „Rural Hub“ valdo Skaitmeninės medijos zoną (DMZ) Virdžinijoje, Airijoje, kur jaunimui, migrantams ir bendruomenėms organizuoja specialius skaitmeninės medijos turinio kūrimo mokymus. Vykdydama nacionalinius ir ES finansuojamus projektus, ši asociacija padėjo vietinėms jaunimo grupėms, migrantų bendruomenėms, vyresnio amžiaus žmonėms. „Rural hub“ teikia daugybę įvairių programų, skirtų padėti kitai kūrybingų žmonių kartai kurti ir palaikyti sėkmingą karjerą.

ARPIS Asociación Regional para la Inclusion Social (Ispanija)

„ARPIS Asociación Regional para la Inclusión Social“ (ARPIS regioninė socialinės įtraukties asociacija) yra Ispanijos organizacija, įsteigta 2018 m. Ši NVO sutelkia dėmesį į kliūčių, skatinančių socialinę įtrauktį, pašalinimą, visų pirma asmenims ir šeimoms iš socialiai remtinų grupių. Jų trys pagrindinės darbo sritys yra: švietimas, individuali pagalba ir kontaktų užmezgimas. Šiose srityse ARPIS sutelkia dėmesį į formaliojo ir neformaliojo švietimo išteklių teikimą visoms amžiaus grupėms, kad būtų galima integruoti visus visuomenės narius. Ši organizacija siūlo individualią, profesionalią ir savanorišką paramą, kad suvienytų skirtingos kilmės žmones ir padėtų labiau integruoti visuomenes.

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Lenkija)

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (INNEO mokymo ir tyrimų centras) yra Lenkijos organizacija. INNEO daugiausia dėmesio skiria socialinei ir ekonominei plėtrai, pasitelkdama mokslinių tyrimų, kompiuterinių paslaugų mokymo, lyderystės, darbo rinkos, projektų valdymo, medijų turinio kūrimo ir verslumo sritimi. Pagrindinis INNEO tikslas yra teikti mokymus ir tyrimus tiek vietos, tiek tarptautiniu lygiu. Ši organizacija kuria mokymosi medžiagą, mokymo kursus ir kuravimo sistemas, siekdama skatinti jaunuolių integraciją į darbo rinką, didindama jų kompetenciją ir kovodama su nedarbu. INNEO vertina kūrybiškus ir novatoriškus švietimo teikimo modelius, skatinančius mokymąsi ir galimybes darbo rinkoje.

callidus

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Kroatija)

„Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih“ („Callidus“ - suaugusiųjų švietimo institutas) yra institutas, kuriantis ir plėtojantis daugybę švietimo programų. Jų kompetencijos sritys yra valdymas, asmeninis tobulėjimas, rinkodara, pardavimai, turizmas, gastronomija, finansai, verslas, ekonomika ir statyba. „Callidus“ yra lyderiai, kurių specializacija yra tenkinti besimokančiųjų, darbuotojų ir bedarbių poreikius ir reikmes. Ši įstaiga teikia paramą, kuri motyvuoja besimokančiuosius ir skatina bedarbius integruotis į darbo rinką. „Callidus“ misija yra teikti novatoriškas švietimo programas ir projektus, skirtus spręsti švietimo ir užimtumo sektoriuose kylančias problemas.

Mokymosi medžiaga

NEET IDEA projektu siekiama paremti skaitmeninio amžiaus jaunuolių NEET grįžimą prie švietimo, mokymosi ir užimtumo. Norėdami pasiekti šių tikslų, NEET IDEA projekto partneriai bendradarbiauja per visą projekto vykdymo laiką, kad parengtų šią novatorišką mokymosi medžiagą:

Kvalifikacijos kėlimo programa

Kvalifikacijos tobulinimo programoje nagrinėjami skirtingi pedagogų ir pagalbinių darbuotojų vaidmenys įdiegiamojo mokymosi aplinkoje. Joje daugiausia dėmesio skiriama internetinių mokymosi aplinkų, kurios labai patinka NEET tikslinei grupei. Tiesioginių užsiėmimų metu daugiausia dėmesio skiriama edukatorių kompetencijos ir pasitikėjimo ugdymui, kad jie galėtų plėtoti skaitmeninės medijos projektus ir kurti trumpametražius filmus kartu su NEET jaunais suaugusiaisiais, savo bendruomenėje. Taip pat pabrėžiamos pagrindinės įsitraukimo strategijos, kurios gali būti naudojamos sunkiau įtraukiant šiuos besimokančiuosius. Ši programa užtikrina, kad suaugusiųjų švietėjai galės panaudoti internetinius mokymosi išteklius ir patogiai atlikti užduotis internete. Suaugusiųjų švietėjai bus tinkamai apmokyti taikyti mišrius intervencijos mokymosi modelius, kad suprastų mokymosi internetu naudą ir gerai žinotų riziką, susijusią su internetine aplinka. NEET IDEA kvalifikacijos kėlimo programa labai prisideda prie marginalizuotų grupių įtraukties ugdymo daugelyje švietimo įstaigų. 

Planuojama anglų kalba nuo 2022 m. sausio mėn.

Individualizuotų ir įdiegiamojo mokymosi išteklių rinkinys

Norėdami prisidėti prie šio projekto mišraus mokymosi iniciatyvos, edukatoriai turi visiškai suprasti pagrindinius ir skersinius įgūdžius, susijusius su skaitmeninės ir medijų turinio kūrimo aplinką. Šiame rinkinyje pateikti ištekliai motyvuoja NEET atstovus ugdyti savo kritinį mąstymą, tyrimų bei organizacinius įgūdžius ir įgyti supratimą apie skaitmeninės mokymosi aplinkos įgyvendinimą. NEET jaunų suaugusiųjų prašoma sukurti trumpametražius filmukus, susijusius su pagrindine tema „Mano svajonių darbas“. Dalyviai turės galimybę parodyti savo kūrinius dalyviams iš septynių ES partnerių šalių. Šis metodas gali padėti besimokantiesiems sužinoti daugiau apie save ir sužinoti apie kitus asmenis, atliekant kūrybinius projektus. Ištekliuose bus pateikiami pavyzdžius įvairiems etapams: pasiruošimas produkcijai, produkcijos kūrimas ir sukūrus produkciją, kad būtų lengviau kurti filmukus. Žmonės gali pasinaudoti šia galimybe tobulindami savo filmų kūrimo įgūdžius bei sumaniai pristatydami ir analizuodami užimtumo koncepciją. Šiame įrankių rinkinyje pateikiama veikla padeda suaugusiųjų švietėjams suteikti “balsą” NEET jauniems suaugusiesiems, kad jie galėtų dalyvauti karjeros planavimo procesuose, naudojantis filmų kūrimo priemonėmis. NEET IDEA projekto ištekliai siūlo mąstyseną, skatinančią dalyvius įsivaizduoti ateitį, kurioje užimtumas vaidina svarbų vaidmenį jų gyvenime. 

Available in English from September 2021.

MOOC - atviras / internetinis / skaitmeninis švietimas - masinis atviras internetinis kursas

Norint tęsti technologijų temą, šiam projektui prieinamas MOOC (angl. Massive Open Online Course. Liet. Atviras internetinis kursas), suteikiantis prieigą prie pagrindinių įgūdžių priemonių rinkinio ir kvalifikacijos kėlimo šaltinių. Suaugusiųjų švietėjai, kurie naudojasi MOOC, galės stebėti besimokančiųjų, kuriems jie teikia paramą, pasiekimų lygį, o patys besimokantieji turės galimybę sukurti įgūdžių aplanką, surinkdami įgūdžių portfolio su pasiekimų ženkliukais. Šis portalas yra skirtas palaikyti interaktyvų mokymąsi, kurį galima pasiekti naudojant įvairiausius įrenginius. Platformoje taip pat yra pokalbių kambariai, forumai ir žinučių siuntimo funkcijos, palaikančios vartotojų tarpusavio bendravimą. Šia platforma siekiama pritraukti ir suteikti galimybę NEET jauniems suaugusiesiems ir pedagogams lengvai naudotis NEET IDEA projekto ištekliais.

Prieinama anglų kalba nuo 2021 m. spalio mėn.

Sekite mus

Norėdami įsitraukti ir palaikyti mūsų projektą, stebėkite mus Facebook puslapyje:
https://www.facebook.com/NEETIDEAproject/

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

lt_LTLithuanian