NEET IDEA – Podrška NEET populaciji za povratak u redovno obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje

Naslovnica

Dobrodošli u projekt NEET IDEA! Što će se postići projektom NEET IDEA? NEET IDEA podržavat će NEET populaciju s osnovnim predznanjem digitalnih vještina u ponovnoj integraciji u redovno obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje. Cilj ovog projekta je usredotočiti se na mlade odrasle osobe između 20 i 34 godine života koji se nalaze na društvenoj margini. Ti se mladi ljudi često svrstavaju u NEET skupinu, odnosno predstavljaju skupinu ljudi koji nisu u radnom odnosu, obrazovanju ili zapošljavanju općento.

Projekt NEET IDEA pružit će odraslim učenicima priliku usavršavanja u digitalnoj proizvodnji kao i proizvodnji društvenih medija. Surađujući s edukatorima za odrasle, projekt će promovirati dogovorene neformalne resurse učenja koji se tiču proizvodnje digitalnih i društvenih medija. Nudeći materijale za učenje koji privlače mlade odrasle osobe s osnovnim predznanjem digitlnih vještina, NEET IDEA poticat će razvoj korisnih vještina i promjena u stavovima prema ponovnom ulasku u obrazovanje, zaposlenje ili osposobljavanje u budućnosti.

O projektu

Tijekom trajanja NEET IDEA projekta, sudionici će biti izloženi istraživanju, pisanju scenarija, planiranju, dizajniranju, predstavljanju, snimanju, montaži i produkciji kratkometražnih filmova. NEET IDEA otvara mnoge mogućnosti za učenje mladim ljudima zbog svog širokog spektra uloga uključenih u medijsku produkciju. Ovaj projekt može pomoći mladim ljudima da prevladaju osobne strahove i prepreke koji ih demotiviraju u korištenju obrazovnih resursa. Takvi poticaji ohrabruju sposobnost polaznika da akreditiraju svoje učenje i povećaju svoju motivaciju za nastavak učenja kroz tzv. „Open Badges Framework“.

 

Projekt NEET IDEA usredotočen je na osnaživanje NEET skupine vještinama i stavovima koji promiču osobni rast i razvoj. Ovaj je projekt usmjeren na izgradnju samopouzdanja kroz rad u timskom okruženju. Projekt NEET IDEA mladim osobama daje priliku da postanu dijelom filmske ekipe potičući ih na snimanje različitih vrsta kratkometražnih filmova pod nazivom „Posao iz snova“. Produkcije se mogu razlikovati; humorističan skeč, dokumentarni film, pseudodokumentarna komedija, kratki film s ozbiljnom temom i sl., a sve proizvedeno njihovim pametnim telefonima.

 

Također, NEET IDEA radi na izgradnji razumijevanja digitalnog okruženja za edukatore odraslih kako bi im se omogućio i olakšao rad s današnjim mladim osobama s osnovnim predznanjem digitalnih vještina kojima je tehnologija dio svakodnevne rutine. NEET IDEA prepoznaje koliko je važno udruživanje i zajednički rad različitih generacija kako bi se bolje promoviralo učenje i zapošljavanje među mladima.

Kroz projekt NEET IDEA upoznat ćemo edukatore za odrasle s korištenjem niza prilagođenih pristupa učenju kako bi motivirali NEET skupinu te izgradili njihovo samopouzdanje i kompetencije. Istražujući neformalne metode obrazovanja, edukatori mogu slijediti mnoge metode koje za cilj imaju davanje podrške NEET skupini kako bi se ponovno uključili u sustav obrazovanja te poduzeli prve korake u planiranju karijere koristeći digitalne i društvene medije. Ovaj projekt potiče edukatore odraslih da u svome radu provode pristupe kombiniranog učenja i na taj se način povežu s ciljnom skupinom, podržavajući njihovu reintegraciju u obrazovanje, zapošljavanje ili osposobljavanje.

jakob-owens-HuNenPCNG84-unsplash
Project Number:

2020-1-LT01-KA204-077837

Partneri

NEET IDEA financiran je uz potporu programa Erasmus +. Projekt NEET IDEA započeo je u listopadu 2020. i trajat će do srpnja 2022. NEET IDEA trenutno izvodi tim od sedam organizacija iz Litve, Bugarske, Hrvatske, Češke, Irske, Poljske i Španjolske.

VSI Inovaciju Biuras (Litva)

VSI Inovaciju Biurus (VSI ured za inovacije) koordinator je projekta NEET IDEA. Organizacija je to sa sjedištem u Litvi, a za cilj ima stvaranje poticajnog okruženja koje promiče aktivnost, kreativnost, poduzetništvo i inovacije. Ova organizacija želi osnažiti mlade ljude te snažno podržava njihovo poduzetništvo. Shvaćaju važnost ‘učenja kroz rad’ i potiču mlade na stjecanje stvarnog životnog iskustva kroz praksu i volonterski rad. Cilj VSI-a je djelovati kao "inkubator dobrih ideja" promovirajući i potičući inovativna društva.

Druzhestvo Znanie (Bugarska)

Druzhestvo Znanie (Udruga Znanie) nevladina je organizacija osnovana 1990. godine u Sofiji u Bugarskoj. Njihova je misija prikupiti znanja različitih stručnjaka kako bi se proveli i organizirali kvalitetni programi za obuku i obrazovanje. Također, cilj im je potaknuti osobni rast i razvoj, profesionalno usavršavanje i obrazovanje kroz neformalne obrazovne aktivnosti. Udruga Znanie usredotočena je na obrazovanje i osposobljavanje ljudi svih dobnih skupina kako bi prodonijeli stvaranju inkluzivnijeg društva.

AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi (Češka)

AKLUB Centrum Vzdelavani a Poradenstvi (AKLUB Centar za obrazovanje i savjetovanje) organizacija je osnovana 1997. godine u Češkoj. AKLUB promovira usluge koje razvijaju obrazovne i integracijske programe i proizvode za profesionalce, stručnjake, mlade i obitelji u nepovoljnom društvenom položaju. Ova organizacija redovito sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima koji uključuju cjeloživotno učenje, obrazovne prakse, podučavanje, e-učenje, obrazovanje na daljinu, metode savjetovanja i programe integracije. AKLUB se u svome radu vodi osobnim i teorijskim razvojem kako bi poboljšao kvalitetu obrazovanja i razvoja inkluzivnog društva.

The Rural Hub (Irska)

Rural Hub irska je udruga osnovana 2012. godine. Udruga pruža posebne programe obuke kojima bi se podržali članovi ugroženih skupina društva. Rural Hub usredotočen je na poticanje socijalne uključenosti i nuđenje rješenja koja promiču integraciju migrantskih zajednica i marginaliziranih učenika u redovno obrazovanje. Uz to, specijalizirani su za obrazovanje općenito, e-učenje, produkciju medija te istraživanje i razvoj zajednice. Također, jedan od ciljeva Rural Huba jest podržati pojačanu socijalnu uključenost ugroženih i izoliranih skupina društva. Rural Hub vodi zonu digitalnih medija (DMZ) u Virginiji u Irskoj gdje mladima, migrantima i različitim grupama u zajednici pruža specijalni trening za proizvodnju digitalnih medija. Radeći na nacionalnim projektima i projektima koje financira EU, ova je udruga podržala lokalne skupine mladih, migrantske zajednice, starije odrasle osobe i pojedince koji ne sudjeluju u obrazovnim programima kako bi se ponovno povezali s redovnim sustavom obrazovanjem.

ARPIS Asociación Regional para la Inclusion Social (Španjolska)

ARPIS Asociación Regional para la Inclusión Social (ARPIS Regionalno udruženje za socijalno uključivanje) španjolska je organizacija osnovana 2018. godine. Ova nevladina organizacija usmjerena je na promicanje socijalne uključenosti, prvenstveno kod pojedinaca i obitelji iz socijalno ugroženih područja. Tri su temeljna područja njihova rada: obrazovanje, individualna podrška i umrežavanje. Kroz ta se područja ARPIS usredotočuje na pružanje formalnih i neformalnih obrazovnih resursa za sve uzraste unutar zajednice s ciljem njihove bolje integracije. Ova organizacija nudi individualnu, profesionalnu i volontersku potporu kako bi ujedinili ljude iz različitih sredina.

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Poljska)

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Centar za obuku i istraživanje INNEO) poljska je organizacija čiji je fokus na društvenom i ekonomskom razvoju. Njihova polja djelatnosti su istraživanja, osposobljavanja za računalne usluge, istraživanja tržišta rada, upravljanje projektima, medijske produkcije i poduzetništvo. Primarni cilj INNEO-a je pružanje usluga treninga i različitih istraživanja na lokalnoj i međunarodnoj razini. Ova organizacija izrađuje materijale za učenje, vodi tečajeve osposobljavanja i mentoriranja kako bi promovirali integraciju mladih na tržište rada. INNEO strastveno djeluje u izradi kreativnih i inovativnih modela obrazovanja kako bi svojim korisnicima omogućio kvalitetnije učenje i veće šanse za zapošljavanje.

callidus

Callidus Ustanova za Obrazovanje Odraslih (Hrvatska)

Callidus- Ustanova za obrazovanje odraslih institutcija je koja stvara i razvija brojne obrazovne programe. Njihova područja stručnosti su menadžment, osobni razvoj, marketing, prodaja, turizam, gastronomija, financije, poslovanje, ekonomija i graditeljstvo. Callidus je vodeći obrazovni inovator koji se specijalizirao za ispunjavanje potreba polaznika strukovnog obrazovanja, a pruža i stručno usavršavanje zaposlenih kao i obrazovanje nezaposlenih ljudi. Ova institucija svojim djelovanjem motivira učenike i potiče integraciju nezaposlenih na tržište rada. Misija Callidusa je pružiti inovativne obrazovne programe i projekte za rješavanje izazova koji postoje u sektorima obrazovanja i zapošljavanja.

Obrazovni materijali

Kako bi se postigli ciljevi projekta, projektni partneri će zajedničkom suradnjom proizvesti sljedeće inovativne obrazovne materijale:

Program stručnog usavršavanja

Program stručnog usavršavanj fokusirat će se na sveprisutnost internetskih okruženja za učenje koja uvelike privlače NEET skupinu. Predavanja koja će se odvijati „face to face“ usredotočena su na izgradnju kompetencija nastavnika kako bi mogli razvijati različite medijske projekte i kratke filmove surađujući s NEET skupinom. Također, naglasak je ovog programa na ključnim strategijama koje se mogu koristiti za bolji angažman spomenute skupine učenika. Program također osigurava korištenje mrežnih resursa za učenje. Edukatori za odrasle bit će prikladno osposobljeni za kombinirane modele učenja kako bi razumjeli prednosti internetskog učenja te bili potpuno svjesni rizika korištenja internetskog okruženja. Program stručnog usavršavanja NEET IDEA uvelike doprinosi razvoju inkluzivnosti marginaliziranih skupina u mnogim obrazovnim sredinama. 

Program će biti dostupan na engleskom jeziku od siječnja 2022.

Zbirka resursa temeljenih na upitnicima i kombiniranom učenju

Kako bi se što uspješnije pratili mještoviti modeli učenja ovog projekta, edukatori moraju u potpunosti razumjeti osnovne i transverzalne vještine utemeljene u digitalnom i medijskom okruženju. Resursi predstavljeni u ovom priručniku motiviraju pojedince NEET skupine da razviju svoje kritičko mišljenje, istraživačke i organizacijske vještine te steknu uvid u provedbu okruženja za digitalno učenje. Od pripadnika NEET skupine traži se da razviju kratkometražne filmove na temu "Moj posao iz snova". Sudionici imaju priliku prikazati svoje produkcije kolegama u sedam različitih zemalja Europske unije. Ovakav pristup može pomoći učenicima da otkriju više o sebi samima, ali i nauče ponešto o drugim pojedincima iz njihovih timova. Resursi nude predloške za različite faze stvaranja filmova: predprodukciju, produkciju i postprodukciju. Na taj način pojedinci mogu iskoristiti ovakvu priliku kako bi poboljšali svoje filmske vještine. Istovremeno, polaznicima se kroz takav način rada uvodi i približuje proces zapošljavanja. Aktivnosti u ovom priručniku pomažu edukatorima odraslih pri motiviranju NEET populacije za planiranje svoje buduće karijere kroz proces stvaranja filma. Resursi projekta NEET IDEA predlažu načine razmišljanja koji potiču sudionike na zamišljanje budućnosti u kojoj zaposlenje igra jednu od glavnih uloga u njihovim životima. 

Available in English from September 2021.

MOOC - otvoreno / mrežno / digitalno obrazovanje - masivni otvoreni internetski tečaj

Za ovaj je projekt dostupan MOOC (masivni otvoreni internetski tečaj) koji pruža pristup osnovnim vještinama i resursima za stručno usavršavanje. Edukatori za odrasle koji koriste MOOC moći će pratiti razine postignuća učenika, a sami će imati priliku stvoriti vlastitu bazu vještina prikupljanjem tzv. „Open Badges“ u internetskoj putovnici vještina. Ovaj je portal dizajniran kao podrška interaktivnom učenju kojem se može pristupiti na raznim uređajima. Chat sobe, forumi i alati za razmjenu poruka također su dostupni na platformi. Platforma ima za cilj privući i omogućiti NEET skupini i edukatorima za odrasle pristup svim resursima projekta NEET IDEA.

MOOC će biti dostupan na engleskom jeziku od listopada 2021.

Priključite se!

Kako biste se uključili i podržali naš projekt, pronađite i zapratite našu Facebook stranicu:
https://www.facebook.com/NEETIDEAproject/

Podrška Europske komisije za proizvodnju ove publikacije ne predstavlja odobrenje sadržaja koji odražava stavove autora te Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

hrCroatian